Cookie Policy

Effective Date: 05-Mar-2023
Last Updated: 05-Mar-2023

[CAT] – [ES] [EN]

Què són les cookies?

 
 

Com fem servir les cookies?

 
 

Gestiona les preferències de les cookies

Cookie Settings

Podeu canviar les preferències de les cookies en qualsevol moment fent clic al botó anterior. Això us permetrà revisar la pancarta del consentiment de les cookies i canviar les vostres preferències o retirar el vostre consentiment immediatament.
 
A més, diferents navegadors proporcionen diferents mètodes per bloquejar i eliminar les cookies utilitzades pels llocs web. Podeu canviar la configuració del navegador per a bloquejar/eliminar les cookies. A continuació es llisten els enllaços als documents d’assistència sobre com gestionar i suprimir les cookies dels principals navegadors web. 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050 Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Si utilitzeu qualsevol altre navegador web, visiteu els documents oficials de suport del vostre navegador.

 

 

Actualitzacions i canvis en la política de privacitat/cookies

Les webs de l’Associació Alternativa Sostenible Glocal poden modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.
Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, aquests es comunicaran als usuaris bé mitjançant la web o a través de correu electrònic als usuaris registrats.

…………………. 

 

[CAT] – [ES] [EN]

Qué son las cookies?

 

Cómo usamos cookies?

 

Gestiona las preferencias de las cookies

Cookie Settings

Podéis cambiar las preferencias de las cookies en cualquier momento haciendo clic al botón anterior. Esto os permitirá revisar la pancarta del consentimiento de las cookies y cambiar vuestras preferencias o retirar vuestro consentimiento inmediatamente.

Además, diferentes navegadores proporcionan diferentes métodos para bloquear y eliminar las cookies utilizadas por los sitios web. Podéis cambiar la configuración del navegador para bloquear/eliminar las cookies. A continuación se listan los enlaces a los documentos de asistencia sobre como gestionar y suprimir las cookies de los principales navegadores web.

 
 

 

Actualizaciones y cambios en la política de privacidad/cookies

Las webs de la Asociación Alternativa Sostenible *Glocal pueden modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con el fin de adaptar esta política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por eso se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, estos se comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.

 ……………………

 

[CAT] – [ES] [EN]

What are cookies?

 

How do we use cookies?

 
 

Manage cookies preferences

Cookie Settings

You can change cookies preferences at any time by clicking the previous button. This will allow you to review the cookies consent banner and change your preferences or withdraw your consent immediately.

In addition, different browsers provide different methods for blocking and removing cookies used by websites. You can change the browser settings to block/remove cookies. The following are links to assistive documents on how to manage and delete cookies from major web browsers.

 

 

Privacy/Cookies Policy Updates and Changes

The websites of the Sustainable Glocal Alternative Association may modify this Cookies Policy according to legislative, regulatory requirements, or in order to adapt this policy to the instructions issued by the Spanish Data Protection Agency, so users are advised to visit it periodically.
When significant changes occur in this Cookies Policy, they will be communicated to users either via the web or via email to registered users.