(Aquest document està en procés de co-creació, és doncs una proposta que serà treballada al llarg de la primera fase del procés de constitució de SOM TURISME)
Versió 4 del manifest, Decembre 2023
Anteriors: Versió 3 del manifest, Març 2023

Volem ser part d’un canvi que és necessari

Només en turisme estranger, Catalunya ha passat de 9 milions de turistes a l’any a rebre 20 milions de visitants. Aquest creixement ha vingut acompanyat sense tenir en compte les conseqüències al territori, els ecosistemes i de la seva gent. Venim d’un turisme extractiu i voraç, i si això ja era així en el passat, les noves tecnologies han incrementat les pràctiques extractivistes. 

Alhora, tenim dret al temps lliure, a viatjar, a descansar i a viure noves experiències. També tenim dret a conèixer, a gaudir de la natura, de la cultura i fer part d’un territori, encara que només siguin uns dies. Però cal fer-ho sense contribuir amb la massificació, sobreexplotant a les persones i acabant amb el medi ambient.

 Per aquest motiu, construir un nou model és més que necessari. Perquè un turisme responsable ecosocialment i sostenible, és possible. Un turisme nutritiu que preservi els territoris, la identitat i les comunitats, és possible. I per aconseguir-ho, treballem en la següent direcció:

1/ La sostenibilitat com a punt de partida

Ja no pot ser un objectiu, ha de ser una realitat. Si volem preservar el territori, hem d’actuar per protegir-lo.

2/ Promoure el turisme nascut del territori

Cal desestacionalitzar l’activitat turística per evitar la massificació, alhora que és necessari treballar amb guies i empreses locals que reforcin el teixit econòmic dels diferents territoris.

3/ Eliminar la precarietat laboral

El turisme no pot ser sinònim de precarietat i, per això, és indispensable crear una ocupació professional, de qualitat i valor afegit, i sempre amb unes condicions dignes i justes.

4/ Endreçar l’activitat turística

Cada territori té un patrimoni cultural, una biodiversitat i una geografia única. Aquesta riquesa és un valor diferencial i cal mantenir-la planificant i endreçant l’activitat turística.

5/ Col·laboració i governança compartida

L’activitat turística ha d’estar consensuada amb les comunitats locals i no només amb els agents turístics com poden ser allotjaments, serveis de restauració, etc., per tal de preservar el territori i la seva activitat.