Manifest

Manifest per un Turisme Ecosocial

(Aquest document està en procés de co-creació, és doncs una proposta que serà treballada al llarg de la primera fase del procés de constitució de SOM TURISME)
Versió 3 del manifest, Març 2023

El futur no està escrit. Ho fem i ho modelem entre totes les persones, amb les nostres accions i les nostres decisions. Partim de l’acord que totes les persones tenim dret a un temps de lleure, de contacte amb la natura, de descans o de viatge i d’aventura, de descoberta o tornada a terres ja conegudes. I també, en què aquest temps d’oci s’ha de gaudir tractant el medi ambient i les persones que treballen al sector turístic amb empatia, justícia i igualtat. És una fórmula nutritiva per al territori, els ecosistemes i les persones. De sostenibilitat Ecosocial.

Segons dades del Baròmetre de l’OMT (Organització Mundial del Turisme), el sector turístic suposava el 2019 el 7% del PIB mundial només comptant el turisme internacional, a Espanya el 16,2%. Catalunya, segons dades de l’Idescat (Institut d’estadística de Catalunya), va rebre gairebé 20 milions de turistes estrangers el 2019. No hi ha dubte que el sector turístic té un gran pes a l’economia i que això implica una gran font d’ocupació. Per aquest motiu, el turisme ha experimentat un creixement no qüestionat seguint lògiques “desarrollistas” sense abordar les problemàtiques que generen, especialment, la concentració i massificació turística.

Així, venim d’un turisme extractiu i voraç, on uns quants agents han obtingut beneficis desmesurats, i on s’ha explotat les poblacions locals, les persones treballadores i el medi ambient. Si això ja era així en el passat, les noves tecnologies han incrementat les pràctiques extractivistes. Tot això fa comprensible el recel cap al sector que s’ha evidenciat durant la darrera dècada.

D’altra banda, el públic turístic canvia. Cada cop més, les persones que viatgen volen veure i saber que on van no estan generant un problema, sinó que estan, per contra, aportant a l’economia i la sostenibilitat local. Que es converteixen en agents actius, i no són tan sols consumidors.

Per això sorgeix Som Turisme, per transformar en acció aquest convenciment comú.

Som Turisme es proposa com una eina de transformació. Volem aglutinar el moviment, que neix de forma espontània a molts llocs, però amb punts de connexió encara. Creem aquest hub com un lloc de trobada, comptant amb la participació de totes les persones involucrades i afectades (veïns i veïnes, persones propietàries d’allotjaments, entorn laboral, turistes i administracions públiques). Un turisme on tota la societat es pugui veure beneficiada i ningú perjudicat.

Som Turisme és un projecte sense ànim de lucre que té com a objectiu avançar cap a un turisme ecosocial. És un turisme on es respecten els drets de les persones de tota la cadena de valor; on es respecta el medi ambient i on estan involucrades les comunitats locals, parant especial atenció a les àrees protegides i les zones rurals, així com als petits agents. És un tipus de turisme que promou i divulga la cultura local. Els productes de turisme i lleure que es creen són productes autèntics, pensats per a la gent del territori i per a les persones que els visiten.

Ressaltem la nostra tasca amb aquests petits agents per construir un canvi de model turístic.

Per això, plantegem un treball constant, anual, de consens amb la comunitat, segons uns compromisos ecosocials, compartint i assumint uns indicadors bàsics, que han de complir els diferents agents de la cadena de valor turística (allotjaments, serveis de restauració, agències, guies, etc.) que en vulguin formar part.

Treballem juntes per millorar, en un procés que funciona segons l’ajut mutu i el treball cooperatiu, compartint una mirada ecosocial.

Aquest ecosistema, el HUB, es planteja com una organització democràtica i feminista, que funciona de manera cooperativa; les decisions importants es prenen en assemblea.

Aquest HUB tindrà un marketplace, un pla de màrqueting i farà un esforç de difusió i visibilitat, per donar a conèixer els allotjaments i les experiències que es comprometin amb els valors d’aquest manifest. També un públic responsable i respectuós, amb ganes de visitar, conèixer i involucrar-s’hi.